Výbor

Programový výbor

Mgr. Kristýna Poláková (Předsedkyně programového výboru)

MUDr. Jan Hálek

prim. MUDr. Mahulena Exnerová

Mgr. Jitka Kosíková

Organizační výbor

Eva Rysová

Jiří Krejčí

kontakt: detska@paliativnimedicina.cz