Výbor

Programový výbor

MUDr. Jan Hálek (Předseda programového výboru)

prim. MUDr. Mahulena Exnerová

Mgr. Jitka Kosíková

Mgr. Kristýna Poláková

MUDr. Jan Hřídel

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

 

Organizační výbor

Eva Rysová

Jiří Krejčí

kontakt: detska@paliativnimedicina.cz