Konference mě utvrdila v přesvědčení, abychom se v naší organizaci snažili a chystali do budoucna zajistit poskytování mobilní paliativní péče dětem.