Konference mně oslovila natolik, že bych se ráda na paliativní péči začala podílet.