Termíny a cena

 

Registrace / platba do 30. 9. 2019 15. 11. 2019 od 16.11. 2019 
Lékař člen Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP 1 800 Kč 3 000 Kč 3 500 Kč
Lékař 2 200 Kč 3 000 Kč 3 500 Kč
Nelékař člen Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP 1 300 Kč 2 000 Kč 2 500 Kč
Nelékař 1 700 Kč 2 000 Kč 2 500 Kč
Aktivní účast lékař/nelékař 0Kč 0 Kč 0 Kč