Konference dětské paliativní péče v ČR

IV. Konference dětské paliativní péče v ČR

termín: 05. 12. 2019 - 06. 12. 2019

Místo: Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 658/39 602 00 Brno

Garant: prim. MUDr. Mahulena Exnerová

Cena: Dle typu registrace

Výběrem účastnických poplatků je na základě smlouvy s ČLS JEP pověřena Mgr. Veronika Waldhansová, IČ 70459801, DIČ CZ8162253792, číslo účtu: 2301178565/2010. Daňový doklad na všechny platby obdržíte e-mailem.