V. Konference dětské paliativní péče v ČR

termín: 25. 11. 2021 - 26. 11. 2021

Přihláška na akci

Místo: Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno

Garant: prim. MUDr. Mahulena Exnerová

Cena: Dle typu registrace

Počet míst: 300 (volných 142)

Výběrem účastnických poplatků je na základě smlouvy s ČLS JEP pověřena Mgr. Veronika Waldhansová, IČ 70459801, DIČ CZ8162253792, číslo účtu: 2301178565/2010. Daňový doklad na všechny platby obdržíte e-mailem.


Přihláška