Videa a materiály

Úvod

 

Stav a potřeba dětské paliativní péče v ČR

Další možnosti rozvoje dětské paliativní péče v ČR

Mahulena Mojžíšová, Dětské oddělení nemocnice Hořovice, Cesta domů

Rozvoj dětské paliativní péče ve FN Motol aneb “Proč to jde tak pomalu?” 

Lucie Hrdličková, Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol Praha

Zahraniční zkušenosti s rozvojem paliativní péče 

The evolution of a pediatric palliative care team

Jennifer Hwang, Children’s Hospital of Philadelphia

Provision of pediatric palliative care – creating a community and taking care of your team

Jennifer Hwang, Children’s Hospital of Philadelphia

 

Paliativní péče v perinatologii a neonatologii

Emma má křídla

Alena Peremská, Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s.

Neonatologie a neonatální paliativní péče

Jan Hálek, neonatologické odd. FN Olomouc

Paliativní péče o extrémně nezralé novorozence na hranicích viability

Blanka Zlatohlávková, Gyn.-por. VFN Praha, ÚHS 1.LF UK

 

Ekonomické a administrativní aspekty dětské paliativní péče

Strategie a plány České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Jak identifikovat dítě s paliativními potřebami

Irena Závadová, Cesta domů

Financování dlouhodobé nemocniční péče u dětí s život omezujícím onemocněním

René Hrdlička, Pediatrická společnost ČLS JEP, DEO ON Kolín

Bariéry a příležitosti rozvoje domácí dětské paliativní péče

Jiří Krejčí, ČSPM

 

Paliativní péče v kontextu dětské intenzivní medicíny

Základní pojmy v interakci intenzivní a paliativní pediatrické péči na konci života

Jan Hřídel, KDDL VFN a 1.LF UK

Limitace péče, etika a praxe rozhodování na konci života

Ondřej Kopecký, KARIM VFN a 1.LF UK

Právní definice marné péče v pediatrii – zahraniční zkušenosti

Helena Krejčíková, PF UK

 

Etické, právní a psychologické aspekty dětské paliativní péče

Psychologická péče o rodiny s dětmi na konci života

Naděžda Špatenková, FF UP

Vzdělávání v etickém poradenství pro dětskou paliativní komunitu

Jaromír Matějek, 3.LF UK

Potřeby rodičů během péče o terminálně nemocné dítě

Kristýna Poláková, Centrum paliativní péče

Právo v dětské paliativní medicíně

Barbora Vráblová, PF UK

 

Domácí a hospicová paliativní péče o děti

Praktické postupy při tlumení bolesti a zklidnění dítěte v domácím prostředí

Petr Lokaj, Klinika dětské onkologie, FN MU

Mezioborová spolupráce a realizace domácí dětské paliativní péče

Pavla Navrátilová, Mobilní hospic Ondrášek

Detský hospic Svetielko Pomoci Košice

Miriam Hunčíková, Svetielko Pomoci

Domácí dětská paliativní péče 2017 a výzvy do dalšího roku.

Pavel Klimeš, Cesta domů

 

PANELOVÁ DISKUZE

 Vzdělávání v dětské paliativní péči

Možnosti zařazení problematiky dětské paliativní péče do výuky zdravotnických pracovníků na VŠ

Rada Bužgová, LF OU

Vzdělávání v perinatální paliativní péči

Kateřina Ratislavová, FZS ZČU, Dlouhá cesta
Zuzana Hrušková, Psychosomatická klinika, Dlouhá cesta

Co se připravuje příští rok, možnosti kurzů v zahraničí

Jitka Kosíková, Cesta domů

Harry Potter a dary smrti

Irena Závadová, Cesta domů

 Paliativní péče v dětské neurologii a metabolické medicíně

Paliativní pacienti v ambulanci dětské neurologie – jak je identifikovat?

Katalin Štěrbová, Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol

Podpora a provázení rodin dětí se vzácným onemocněním

Petra Tomalová, Centrum provázení při VFN