Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte, abychom Vás jménem Pracovní skupiny ČSPM pozvali na III. českou konferenci dětské paliativní péče, která se uskuteční v Olomouci v prostorách slavnostního sálu VNOL Klášter Hradisko ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2017.

Cílem konference je pokračovat v diskuzi o dětské paliativní péči a navázat bližší spolupráci mezi zainteresovanými skupinami. Zváni jsou nejen profesionálové z řad paliativní péče, ať už se věnují sociální nebo zdravotní péči, ale i klienti, doprovázející rodiny, dobrovolníci, zástupci zdravotních pojišťoven i státních organizací, včetně ministerstev a parlamentu.

Těšíme se na setkání s Vámi,

Za Pracovní skupinu dětské paliativní péče ČSPM

MUDr. Mahulena Mojžíšová
předsedkyně Pracovní skupiny dětské paliativní péče při ČSPM, primářka dětského oddělení Nemocnice Hořovice a pediatr Cesty domů

a

MUDr. Jan Hřídel
místopředseda Pracovní skupiny dětské paliativní péče při ČSPM


Hlavní témata v roce 2017

Obecná část

 • Stav dětské paliativní péče v ČR

 • Potřeba dětské paliativní péče

 • Ekonomické a administrativní aspekty dětské paliativní péče

 • Etické a právní aspekty dětské paliativní péče

 • Vzdělávání v dětské paliativní péči

Klinická část

 • Domácí paliativní péče o děti

 • Paliativní péče v perinatologii a neonatologii

 • Paliativní péče v dětské onkologii

 • Paliativní péče v neurologii a metabolické medicíně

 • Klinická psychologie v kontextu dětské paliativní péče

 • Paliativní péče v kontextu dětské intenzivní medicíny


Registrace

Informace o termínech registrace a výši poplatků naleznete v odkazu Termíny a cena.

Přihlášení k aktivní účasti je možné do 31. 8. 2017 (zasláním abstraktu přes elektronický formulář v registraci). Autoři budou o zařazení do odborného programu konference informováni do 20. 9. 2017. Přihlášené příspěvky budou zařazeny jako ústní prezentace nebo jako poster. U příspěvků přijatých k ústní prezentaci má první autor vstup na konferenci zdarma.

Také letos nabízíme výhodnou dvoudenní registraci podmíněnou včasnou registrací a připsáním poplatku na účet „Early Bird“ poplatku do 30. 10. 2017!

Ohlasy účastníků

Konference mě utvrdila v přesvědčení, abychom se v naší organizaci snažili a chystali do budoucna zajistit poskytování mobilní paliativní péče dětem.

Konference ( či spíše přednášející ) byla nabitá spoustou elánu, energie a dobré vůle takže prostý bojovník s větrnými mlýny na vsi získal spoustu informací, nápadů a hlavně naděje , že se vše časem v dobré obrátí a že to má smysl a budoucnost. DÍKY !!!!!!

Konference mně oslovila natolik, že bych se ráda na paliativní péči začala podílet.

Děkuji všem organizátorům. Nylo to potřebné a přínosné setkání. Byla pro mne těžká volba: přednášky nebo workshop. Možná bych uvítala větší prostor pro diskuzi s některými přednášejícími, program byl hodně nabitý.

Velice děkuji za příjemně strávené dny. Těžko vybrat nejpřínosnější body programu, všechny byly zajímavé. Můj obdiv mají kazuistiky, které přednesly přímé účastnice péče o nevyléčitelně nemocné děti. Velký dík.

Konference se koná pod záštitou Olomouckého kraje

Konferenci podpořili