Videa

ÚVOD

MUDr. Mahulena Mojžíšová a Jiří Krejčí náměstek MZ ČR MUDr. Kamal Farhan senátor PČR MUDr. Lumír Kantor vědecký sekretář ČSPM MUDr. Ondřej Sláma
     
MUDr. Mahulena Mojžíšová

Současný stav dětské paliativní péče v ČR

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Potřeba dětské paliativní péče na základě národních zdravotních registrů

PhDr. Martin Loučka, PhD.

Kritické momenty v péči o nevyléčitelně nemocné dítě a jeho rodinu

MUDr. Mária Jasenková

Trajektória lekára: výzvy a limity detskej paliatívnej starostlivosti

Onkologický blok

     
Dorit Grebler

Palliative Care in Children in Tel Hashomer Hospital

MUDr. Josef Mališ

Terminální péče na dětské onkologii

Mgr. Jana Víchová

Paliativní péče o onkologicky nemocné dítě z pohledu psychologa

Neonatologický blok

Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.

Prenatální paliativní péče

Eticko-právní problematika

JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. a MUDr. Jaromír Matějek

Etické a právní aspekty dětské paliativní péče formou kazuistik a moderované diskuze

Intenzivistický blok

   
MUDr. Jan Hřídel, Ph.D.

Nerozšiřování a ukončení resuscitační a intenzivní péče u pediatrických pacientů

 JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.

Právní aspekty péče o pediatrické pacienty na konci života s důrazem na koncept marné péče

MUDr. Jan Hřídel, Ph.D.

Intenzivní péče v kontextu systému paliativní medicíny u dětských pacientů

RNDr. Martina Hůlková, PhD.

Zkušenosti rodiče s intenzivní péčí před koncem života dítěte

Neurologický blok

MUDr. Katalin Štěrbová

Specifika paliativní péče o neurologické pacienty

MUDr. Jana Haberlová

Paliativní péče u vrozených neuromuskulárních nemocí

Mgr. Kopejsková Jolana

Osobní zkušenost prarodiče s paliativní péčí v ČR – děti s diagnózou SMA

Domácí hospic

Prim. MUDr. Irena Závadová a MUDr. Josef Mališ

Možnosti a limity péče o umírající dítě v domácím prostředí

Pavel Klimeš

Sestra v nové situaci – dospělý versus dětský pacient

Mgr. Agnieszka Baranowska

Perinatal Hospice – the experience of the Warsaw Hospice for Children Foundation

Práce s rodinou v dětské paliativní péči

   
Jiří Královec, DiS.

Kdo je herní specialista – a co může nabídnout v dětské paliativní a hospicové péči

Mgr. Kateřina Doležalová

Podpora rodiny během přechodu z kurativní na paliativní péči

Jindřiška Prokopová

Dítě a jeho rodina v hospicové péči

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Doprovázení rodičů po úmrtí dítěte

ZÁVĚR

prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová a Jiří Krejčí