V. Konference dětské paliativní péče se uskuteční   25. – 26. listopadu 2021  v prostorách sídla Veřejného ochránce práv v Brně a bude zaměřena na Budoucnost dětské paliativní péče v ČR.

S velkou radostí oznamujeme, že letošním zahraničním hostem bude Adam Rapoport, M.D. (SickKids, Toronto) a přednese on-line přednášku na téma Etická dilemata v kontextu plánování budoucí péče.

Program konference naleznete zde.

Ohlasy účastníků

Konference mě utvrdila v přesvědčení, abychom se v naší organizaci snažili a chystali do budoucna zajistit poskytování mobilní paliativní péče dětem.

Konference ( či spíše přednášející ) byla nabitá spoustou elánu, energie a dobré vůle takže prostý bojovník s větrnými mlýny na vsi získal spoustu informací, nápadů a hlavně naděje , že se vše časem v dobré obrátí a že to má smysl a budoucnost. DÍKY !!!!!!

Konference mně oslovila natolik, že bych se ráda na paliativní péči začala podílet.

Děkuji všem organizátorům. Nylo to potřebné a přínosné setkání. Byla pro mne těžká volba: přednášky nebo workshop. Možná bych uvítala větší prostor pro diskuzi s některými přednášejícími, program byl hodně nabitý.

Velice děkuji za příjemně strávené dny. Těžko vybrat nejpřínosnější body programu, všechny byly zajímavé. Můj obdiv mají kazuistiky, které přednesly přímé účastnice péče o nevyléčitelně nemocné děti. Velký dík.

 

Konference se koná za finanční podpory Institutu Pallium, Výboru dobré vůle a společnosti Madeta.