5. Konference dětské paliativní péče se uskuteční   25. – 26. listopadu 2021  v prostorách sídla Veřejného ochránce práv v Brně a bude zaměřena na Budoucnost dětské paliativní péče v ČR.

Velmi nás těší, že v letošním roce budeme mít hned tři zahraniční hosty, i když jen prostřednictvím on-line přenosu. První den konference přednese Adam Rapoport, M.D. (SickKids, Toronto) přednášku na téma Etická dilemata v kontextu plánování budoucí péče. Plánování péče bude následně věnován samostatný blok a také workshop. V pátek v rámci bloku „Co se děje ve světě“ představí Dr. Ana Lacerda práci The Children and Young People’s (CYP) Task Force, která působí v rámci EAPC a Kathryn Richardson z organizace Lékaři bez hranic promluví o paliativní péči v humanitárním sektoru. Důležitým bodem konference je představení Koncepce péče o děti se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny již se zapracovanými připomínkami odborné veřejnosti. Stejného tématu se bude týkat i panelová diskuse.

Dále jsou na programu bloky věnované perinatální paliativní péči a podpoře rodiny. Stejně jako předchozí konference se v úvodu budeme věnovat vývoji dětské paliativní péče v České republice a konferenci zakončíme novým formátem, blokem věnovaným kazuistikám z praxe.

Program konference naleznete zde.

Ohlasy účastníků

Konference mě utvrdila v přesvědčení, abychom se v naší organizaci snažili a chystali do budoucna zajistit poskytování mobilní paliativní péče dětem.

Konference ( či spíše přednášející ) byla nabitá spoustou elánu, energie a dobré vůle takže prostý bojovník s větrnými mlýny na vsi získal spoustu informací, nápadů a hlavně naděje , že se vše časem v dobré obrátí a že to má smysl a budoucnost. DÍKY !!!!!!

Konference mně oslovila natolik, že bych se ráda na paliativní péči začala podílet.

Děkuji všem organizátorům. Nylo to potřebné a přínosné setkání. Byla pro mne těžká volba: přednášky nebo workshop. Možná bych uvítala větší prostor pro diskuzi s některými přednášejícími, program byl hodně nabitý.

Velice děkuji za příjemně strávené dny. Těžko vybrat nejpřínosnější body programu, všechny byly zajímavé. Můj obdiv mají kazuistiky, které přednesly přímé účastnice péče o nevyléčitelně nemocné děti. Velký dík.

 

Konference se koná pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, ministerstva práce a sociálních věcí, hejtmana Jihomoravského kraje a primátorky města Brna

Konference se koná za finanční podpory Výboru dobré vůle, Institutu Pallium, Jihomoravského kraje a společnosti Madeta, a.s.