V. Konference dětské paliativní péče se uskuteční   25. – 26. listopadu 2021  v prostorách sídla Veřejného ochránce práv v Brně a bude zaměřena na Budoucnost dětské paliativní péče v ČR.

Můžete se těšit na následující bloky:

Vývoj dětské paliativní péče v ČR (garant MUDr. Mahulena Exnerová a Mgr. Jiří Krejčí),
Plán péče (garant MUDr. Jan Hálek, Ph.D.),
Podpora rodiny (garant PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.),
Perinatální paliativní péče (garant MUDr. Jan Hálek, Ph.D.),
Co se děje ve světě (garant Mgr. Jitka Kosíková).
Zkušenosti s poskytováním péče během covidu (garant MUDr. Mahulena Exnerová)

Nabídneme vám také oblíbené workshopy a přivítáme zahraničního hosta. Kompletní program zveřejníme na přelomu května a června.

Ohlasy účastníků

Konference mě utvrdila v přesvědčení, abychom se v naší organizaci snažili a chystali do budoucna zajistit poskytování mobilní paliativní péče dětem.

Konference ( či spíše přednášející ) byla nabitá spoustou elánu, energie a dobré vůle takže prostý bojovník s větrnými mlýny na vsi získal spoustu informací, nápadů a hlavně naděje , že se vše časem v dobré obrátí a že to má smysl a budoucnost. DÍKY !!!!!!

Konference mně oslovila natolik, že bych se ráda na paliativní péči začala podílet.

Děkuji všem organizátorům. Nylo to potřebné a přínosné setkání. Byla pro mne těžká volba: přednášky nebo workshop. Možná bych uvítala větší prostor pro diskuzi s některými přednášejícími, program byl hodně nabitý.

Velice děkuji za příjemně strávené dny. Těžko vybrat nejpřínosnější body programu, všechny byly zajímavé. Můj obdiv mají kazuistiky, které přednesly přímé účastnice péče o nevyléčitelně nemocné děti. Velký dík.

Konference se koná za finanční podpory Institutu Pallium, Výboru dobré vůle a společnosti Madeta.